You must be logged in if you want to submit translations

Username:
Password:

You are viewing Finnish translations. If you want to help out and add translations or improve existing ones but you don't have an account yet, join the chat and send a message to Seacrest.

GUI autofix tab

LabelEnglishFinnishTranslator
AutoFixAutoFixkRypt0n
AutoFixCustomSettingsCustom settingskRypt0n
AutoFixForOwnRipsRecommended for your own/trusted ripskRypt0n
AutoFixForUntrustedRipsFor untrusted ripskRypt0n
AutoFixL0Level 0 - Do not AutoFixkRypt0n
Older translation for this English:Taso 0 - Älä AutoFixaakRypt0n
AutoFixL1Level 1 - AutoFix if stealth failskRypt0n
Older translation for this English:Taso 1 - AutoFixaa jos stealth ei ole kunnossakRypt0n
AutoFixL2Level 2 - AutoFix if stealth is uncertain and fails verificationkRypt0n
Older translation for this English:2 - AutoFixaa jos stealth on epävarma ja ei läpäise varmennustakRypt0n
Older translation for this English:Taso 2 - AutoFixaa jos stealth on epävarma ja ei läpäise varmennustakRypt0n
AutoFixL3Level 3 - AutoFix if stealth passes but fails verificationkRypt0n
Older translation for this English:Taso 3 - AutoFixaa jos stealth on kunnossa, mutta ei läpäise varmennustakRypt0n
AutoFixTextAutoFix Threshold:kRypt0n
Older translation for this English:AutoFix Vahvuus:kRypt0n
AutoFixTipChoose the threshold at which abgx360 will attempt to find verified stealth files and automatically patch them if found. Level 1 or 2 is recommended for your own rips and Level 3 is recommended for someone else's rips that you don't fully trust.kRypt0n
FixDRTFix SS v1 Challenge/Response table if data is invalidkRypt0n
FixDRTTipabgx360 decrypts the host's CCRT (Crypted Challenge Response Table) and combines it with the drive's deobfuscated table in order to validate or invalidate the data stored in an additional table used by hacked firmwares to replay responses to challenges issued by the host. Some invalid conditions can't or shouldn't be fixed, but enabling this option will fix the most common conditions like missing C/R data caused by old buggy ripping firmwares or worn out drives. This data is always checked whether this option is enabled or not and an error message will appear if any data is missing or invalid. This option applies to SS v1 only and has no effect on other SS versions.kRypt0n
Older translation for this English:abgx360 purkaa isäntälaitteen CCRT:n (Salattu Haaste-Vastaus Taulukko, Crypted Challenge Response Table) ja yhdistää sen asemasta selvitettyyn taulukkoon vahvistaakseen tai hylätäkseen tiedon, joka on talletettu erilliseen taulukkoon, jota hakkeroidut firmwaret käyttävät toistaakseen tai emuloidakseen vastauksia haasteisiin, joita isäntälaite pyytää. Kaikkia tilanteita, joissa aseman antamat vastaukset voisivat olla epäkelpoja, ei voida tai ei pidäkään korjata. Tämän vaihtoehdon päälle laittaminen korjaa yleisimmät epäkelvot tilanteet, kuten puuttuvat C/R (Haaste/Vastaus) -tiedot, jotka vanha ja buginen kopiointiin tarkoitettu firmware tai loppuunkulunut asema on aiheuttanut. Nämä tiedot tarkistetaan riippumatta siitä onko tämä valinta päällä vai ei ja virheviesti näytetään jos yhtään tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä. Tätä valintaa sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.kRypt0n
Older translation for this English:abgx360 purkaa isäntälaitteen CCRT:n (Salattu Haaste-Vastaus Taulukko, Crypted Challenge Response Table) ja yhdistää sen asemasta selvitettyyn taulukkoon vahvistaakseen tai hylätäkseen tiedon, joka on talletettu erilliseen taulukkoon, jota hakkeroidut firmwaret käyttävät toistaakseen tai emuloidakseen vastauksia haasteisiin, joita isäntälaite pyytää. Kaikkia tilanteita, joissa aseman antamat vastaukset voisivat olla epäkelpoja, ei voida tai ei pidäkään korjata. Tämän ominaisuuden päälle laittaminen korjaa yleisimmät epäkelvot tilanteet, kuten puuttuvat C/R (Haaste/Vastaus) -tiedot, jotka vanha ja buginen kopiointiin tarkoitettu firmware tai loppuunkulunut asema on aiheuttanut. Nämä tiedot tarkistetaan riippumatta siitä onko tämä vaihtoehto päällä vai ei ja virheviesti näytetään jos yhtään tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.kRypt0n
Older translation for this English:abgx360 purkaa isäntälaitteen CCRT:n (Salattu Haaste-Vastaus Taulukko, Crypted Challenge Response Table) ja yhdistää sen asemasta selvitettyyn taulukkoon vahvistaakseen tai hylätäkseen tiedon, joka on talletettu erilliseen taulukkoon, jota hakkeroidut firmwaret käyttävät toistaakseen tai emuloidakseen vastauksia haasteisiin joita isäntälaite pyytää. Kaikkia tilanteita joissa aseman antamat vastaukset voisivat olla epäkelpoja ei voida tai ei pidäkään korjata. Tämän ominaisuuden päälle laittaminen korjaa yleisimmät epäkelpoiset tilanteet, kuten puuttuvat C/R (Haaste/Vastaus) -tiedot, jotka vanha ja buginen kopiointiin tarkoitettu firmware tai loppuunkulunut asema on aiheuttanut. Nämä tiedot tarkistetaan riippumatta siitä onko tämä vaihtoehto päällä vai ei ja virheviesti näytetään jos yhtään tietoja puuttuu tai ne ovat virheellisiä. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.kRypt0n
Older translation for this English:Tämän ominaisuuden käyttäminen säätää haastetyyppien 24 ja 25 (vastaustyypit 7 ja 5) toistokulmia vastaamaan CCRT tavoitteita, jos ne poikkeavat enemmän kuin X% (oletus = 5%). Katso ” Mitä ovat kulmapoikkeamat” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja. Poikkeamat tarkistetaan aina riippumatta siitä onko tämä ominaisuus päällä vai ei. Varoitusviesti näytetään, jos mikä tahansa kulma poikkeaa enemmän kuin 5%. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.kRypt0n
FixSSv1AnglesAdjust SS v1 angles that deviate from the CCRT by more than:kRypt0n
FixSSv1AnglesTipEnabling this option will adjust the replay angles for Challenge Types 24 and 25 (Response Types 7 and 5) back to their CCRT targets if they deviate more than X% (default = 5%). See "Angle Deviation and You" under the Quickstart tab for more on this. Deviation is always checked whether this option is enabled or not and a warning message will appear if any angle deviates more than 5%. This option applies to an SS v1 only and has no effect on other SS versions.kRypt0n
Older translation for this English:Tämän valinnan käyttäminen säätää haastetyyppien 24 ja 25 (vastaustyypit 7 ja 5) toistokulmia vastaamaan CCRT tavoitteita, jos ne poikkeavat enemmän kuin X% (oletus = 5%). Katso ” Mitä ovat kulmapoikkeamat” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja. Poikkeamat tarkistetaan aina riippumatta siitä onko tämä valinttuna vai ei. Varoitusviesti näytetään, jos mikä tahansa kulma poikkeaa enemmän kuin 5%. Tätä valintaa sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.kRypt0n
Older translation for this English:Tämän ominaisuuden käyttäminen säätää haastetyyppien 24 ja 25 (vastaustyypit 7 ja 5) toistokulmia vastaamaan CCRT tavoitteita, jos ne poikkeavat enemmän kuin X% (oletus = 5%). Katso ” Mitä ovat kulmapoikkeamat” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja. Poikkeamat tarkistetaan aina riippumatta siitä onko tämä ominaisuus päällä vai ei. Varoitusviesti näytetään, jos mikä tahansa kulma poikkeaa enemmän kuin 5%. Tätä ominaisuutta sovelletaan vain SS v1 sektoreille eikä sillä ole vaikutusta muihin SS versioihin.kRypt0n
ReplaceSSv1Replace an SS v1 with an SS v2 if availablekRypt0n
ReplaceSSv2Replace an SS v2 if the angles are different from the database SS v2kRypt0n
WarnSSv2AnglesAlert me if SS v2 angles deviate from the CCRT by more than:kRypt0n

GUI errors

LabelEnglishFinnishTranslator
abgx360GUIErrorabgx360 GUI ERRORkRypt0n

GUI file dialogs

LabelEnglishFinnishTranslator
ChooseADirectoryChoose a directorykRypt0n
ChooseAFileChoose a filekRypt0n
SaveAsSave askRypt0n

GUI input panel

LabelEnglishFinnishTranslator
BurnedDVDBurned DVDkRypt0n
DefaultSpeedDefaultkRypt0n
DirectoryDirectorykRypt0n
FilesFile(s)kRypt0n
InputInputkRypt0n
MatchOnlyMatch Only:kRypt0n
Older translation for this English:Käsittele Vain:kRypt0n
MatchOnlyButtonSelect...kRypt0n
OpenButtonTTipDirectoryOpen DirectorykRypt0n
Older translation for this English:Avaa HakemistokRypt0n
OpenButtonTTipFilesOpen File(s)kRypt0n
Older translation for this English:Avaa Tiedosto(t)kRypt0n
SetSpeedSet Speed:kRypt0n
Older translation for this English:Aseta Nopeus:kRypt0n
WriteDisableDisable WriteskRypt0n
Older translation for this English:Estä LevykirjoitusoperaatiotkRypt0n

GUI iso browser

LabelEnglishFinnishTranslator
IB_AttrbAttrbkRypt0n
IB_ContextMenu_Extract&ExtractkRypt0n
Older translation for this English:P&urakRypt0n
IB_ContextMenu_ExtractAllExtract &all in ISOkRypt0n
IB_ContextMenu_ExtractAllExceptExtract &all in ISO except for $SystemUpdate folderkRypt0n
IB_ContextMenu_View&ViewkRypt0n
IB_ExtractingExtractingkRypt0n
IB_Menu_ExcludeSystemUpdate&Don't extract $SystemUpdate folder when extracting all in ISOkRypt0n
IB_Menu_File&FilekRypt0n
IB_Menu_OpenBurnedDVDOpen &Burned DVDkRypt0n
Older translation for this English:Avaa Poltettu &DVDkRypt0n
Older translation for this English:Avaa &Poltettu DVDkRypt0n
IB_Menu_OpenISOFile&Open ISO File...kRypt0n
Older translation for this English:&Avaa ISO Tiedosto...kRypt0n
IB_Menu_Options&OptionskRypt0n
IB_Menu_ReopenISOFile&Reopen ISO FilekRypt0n
Older translation for this English:ISO Tiedostojen HistoriakRypt0n
IB_NameNamekRypt0n
IB_ParsingFilesystemParsing Filesystem...kRypt0n
Older translation for this English:Jäsennetään Tiedostojärjestelmää...kRypt0n
IB_SectorSectorkRypt0n
IB_SizeSizekRypt0n
IB_Titleabgx360 ISO Filesystem Browser/ExtractorkRypt0n
Older translation for this English:abgx360 ISO Tiedostojärjestelmän Selain/PurkajakRypt0n
IB_TotalBytesUsedTotal Bytes Used:kRypt0n
Older translation for this English:Tavuja Käytetty Yhteensä:kRypt0n
IB_TotalFilesTotal Files:kRypt0n
Older translation for this English:Tiedostoja Yhteensä:kRypt0n
IB_TotalFoldersTotal Folders:kRypt0n
Older translation for this English:Kansioita Yhteensä:kRypt0n
IB_TreeContextMenu_CollapseAll&Collapse AllkRypt0n
Older translation for this English:&Supista KaikkikRypt0n
IB_TreeContextMenu_ExpandAll&Expand AllkRypt0n
Older translation for this English:&Laajenna KaikkikRypt0n

GUI manual patch/extract tab

LabelEnglishFinnishTranslator
ClobberOverwrite these files without promptingkRypt0n
ExtractDMIExtract DMIkRypt0n
ExtractPFIExtract PFIkRypt0n
ExtractSSExtract SSkRypt0n
ExtractVideoExtract VideokRypt0n
ManuallyPatchOrExtractFilesManually Patch or Extract FileskRypt0n
Older translation for this English:Manuaalisesti Patchaa tai Pura TiedostotkRypt0n
PatchDMIPatch DMIkRypt0n
PatchIfInvalidPatch even if these files are invalidkRypt0n
PatchIfStealthPassesPatch even if stealth passeskRypt0n
PatchIfStealthPassesTipThe default behavior is to patch only if stealth fails and isn't AutoFixed, or stealth is uncertain and isn't verified/AutoFixedkRypt0n
Older translation for this English:Oletuksena patchataan vain jos stealth ei ole kunnossa ja sitä ei AutoFixata tai jos stealth on epävarma ja ei varmennettu/AutoFixattukRypt0n
PatchIfVerifiedPatch even if verification passeskRypt0n
PatchPFIPatch PFIkRypt0n
PatchSSPatch SSkRypt0n
PatchVideoPatch VideokRypt0n

GUI menu bar

LabelEnglishFinnishTranslator
Menu_abgx360net&http://abgx360.netkRypt0n
Menu_abgx360net_statusGo to the official home of abgx360 to get the latest news and updates or join the chat for help.kRypt0n
Menu_About&AboutkRypt0n
Menu_About_statusAbout abgx360 GUIkRypt0n
Menu_ClearHistory&Clear HistorykRypt0n
Older translation for this English:T&yhjennä HistoriakRypt0n
Menu_DeleteSettings&Delete Settings...kRypt0n
Older translation for this English:&Poista Asetukset...kRypt0n
Menu_DeleteSettings_statusDelete saved settingskRypt0n
Menu_Donate&DonatekRypt0n
Older translation for this English:Lah&joitakRypt0n
Menu_ExitE&xitkRypt0n
Menu_Exit_statusQuit abgx360 GUIkRypt0n
Menu_File&FilekRypt0n
Menu_Help&HelpkRypt0n
Menu_IsoFilesystemBrowserISO Filesystem &Browser/Extractor...kRypt0n
Older translation for this English:ISO Tiedostojärjestelmän &Selain/Purkaja...kRypt0n
Menu_Language&LanguagekRypt0n
Menu_LoadSettings&Load Settings...kRypt0n
Older translation for this English:Lataa A&setukset...kRypt0n
Menu_LoadSettings_statusLoad saved settingskRypt0n
Menu_MakeADonation&Help support abgx360 development!kRypt0n
Menu_MakeADonation_statusMake a donationkRypt0n
Menu_OpenInput&Open Input...kRypt0n
Older translation for this English:Avaa L&ähdekRypt0n
Menu_ReopenDirectoryR&eopen DirectorykRypt0n
Older translation for this English:Kansio(ide)n historiakRypt0n
Older translation for this English:Kansio(ide)n HistoriakRypt0n
Menu_ReopenFiles&Reopen File(s)kRypt0n
Older translation for this English:Tiedosto(je)n historiakRypt0n
Older translation for this English:Tiedosto(je)n HistoriakRypt0n
Menu_SaveSettings&Save Settings...kRypt0n
Older translation for this English:&Tallenna asetukset...kRypt0n
Older translation for this English:&Tallenna Asetukset...kRypt0n
Menu_SaveSettings_statusSave current settingskRypt0n
Menu_Tools&ToolskRypt0n
Menu_WhereImagesWhere is my &Images folder...kRypt0n
Menu_WhereImages_statusFind out where your Images are stored and automatically open the folder if you want.kRypt0n
Older translation for this English:Selvittää missä kuvatiedostojen kansio sijaitsee ja voi halutessasi myös avata sen.kRypt0n
Menu_WhereStealthFilesWhere is my Stealth&Files folder...kRypt0n
Menu_WhereStealthFiles_statusFind out where your StealthFiles are stored and automatically open the folder if you want.kRypt0n

GUI misc tab

LabelEnglishFinnishTranslator
EmbedImagesEmbed them in HTMLkRypt0n
EnglishEnglishkRypt0n
Older translation for this English:EnglantikRypt0n
ExtractImagesAlwaysExtract images alwayskRypt0n
ExtractImagesHTMLExtract images when using HTML outputkRypt0n
ExtractImagesNeverDon't extract imageskRypt0n
Older translation for this English:Älä pura levykuvatiedostojakRypt0n
ExtraOptionsTextAdd extra command line options here (for advanced users only):kRypt0n
FrenchFrenchkRypt0n
Older translation for this English:RanskakRypt0n
GermanGermankRypt0n
Older translation for this English:SaksakRypt0n
ImagesTipThis refers to the game icon, achievement icons and gamer pictures located within the Xex title resource. Images are extracted to your "Images" folder (Press Ctrl+I to find it) with filename "Title ID-Image ID.png" (the Title ID will always be displayed when extracting images so that you can find them easily; also note that the game icon will always be Image ID 00008000). Images are only displayed by abgx360 when using HTML output, but you can choose to extract them always if you're using them for your own purpose. Note that not every Xex has a title resource (most bonus discs don't) and therefore images (as well as various strings and achievements) are not always available.

You can optionally choose to embed them in the HTML source code as data URIs for better portability (when using HTML output), otherwise the HTML source will contain absolute links to the images in your local "Images" folder.
kRypt0n
ItalianItaliankRypt0n
Older translation for this English:ItaliakRypt0n
JapaneseJapanesekRypt0n
Older translation for this English:JapanikRypt0n
KoreanKoreankRypt0n
Older translation for this English:KoreakRypt0n
MiscMisckRypt0n
MyRegionYour console's region code:kRypt0n
MyRegionButtonSelect...kRypt0n
MyRegionTipOptionally enter your console's region so abgx360 can display your game's region code in the appropriate color. If a game won't work on your console, the region code will be displayed in red so you won't overlook it and accidentally burn it. You can select multiple regions if you have multiple consoles.kRypt0n
Older translation for this English:Voit syöttää konsolisi alueen jolloin abgx360 voi näyttää pelin aluekoodin värillisenä. Mikäli peli ei toimi konsolissasi, aluekoodi näytetään punaisella jottei se jää käyttäjältä huomaamatta ja tämä vahingossa polttaa pelin. Voit valita useita aluekoodeja mikäli omistat useita konsoleita.kRypt0n
PolishPolishkRypt0n
Older translation for this English:PuolakRypt0n
PortuguesePortuguesekRypt0n
Older translation for this English:PortugalikRypt0n
PreferredLangTextPreferred Dashboard Language:kRypt0n
Older translation for this English:Suosimasi Dashboard Kieli:kRypt0n
PreferredLangTipThis will be the preferred language used when abgx360 displays strings from the Xex title resource such as the game description, achievements, avatar awards, etc. Languages that rely heavily on unicode characters are best viewed using HTML output. If the game does not support your preferred language, abgx360 will use the English language strings. Set the Verbosity Level under the Options tab to High if you want to see which languages are supported by an Xex.kRypt0n
RussianRussiankRypt0n
Older translation for this English:VenäjäkRypt0n
SimplifiedChineseSimplified ChinesekRypt0n
Older translation for this English:Yksinkertaistettu KiinakRypt0n
SpanishSpanishkRypt0n
Older translation for this English:EspanjakRypt0n
TraditionalChineseTraditional ChinesekRypt0n
Older translation for this English:Perinteinen KiinakRypt0n
XexImagesTextImages:kRypt0n

GUI options tab

LabelEnglishFinnishTranslator
CheckCorruptionCheck Game Partition CRC always
Older English:Check for AnyDVD style game data corruptionTarkista AnyDVD-tyyppinen pelisektorin korruptoituminenkRypt0n
Older translation for this English:Tarkista AnyDVD tyyppisen pelisektorin korruptoitumisen varaltakRypt0n
CheckCorruptionTipChecks the game data CRC even if a verified ini was not found. This means that abgx360 will always search for the obvious signs of AnyDVD style corruption, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by an unstable computer system), a verified ini must be found.
Older English:Searches game data sectors for video files inserted by AnyDVD or any other application that does on-the-fly DVD copy protection removal. This check is performed automatically whenever the game CRC is checked so the only purpose of this option is to cause a game CRC check if nothing else did. See "What is AnyDVD style corruption" under the Quickstart tab for more info on game data corruption.Etsii pelin datasektoreista videotiedostoja jotka AnyDVD tai jokin vastaava ohjelma on sinne lisännyt, yrittäessään poistaa lennossa levyn kopiointisuojauksen, kun peliä on kopioitu. Tämä tarkistus suoritetaan automaattisesti aina kun pelin CRC tarkistussummaa lasketaan. Tämän valinnan ainoa tarkoitus on pakottaa pelin CRC tarkistussumman laskeminen jos mikään muu ei sitä pyydä tekemään. Katso ”Mitä on AnyDVD-tyyppinen korruptoituminen” pika-aloitusvälilehden alta, jos haluat tästä lisätietoja.kRypt0n
CheckDVDFileCheck/Create .dvd filekRypt0n
CheckDVDFileTipChecks that your ISO has a matching .dvd file with the correct layerbreak and iso filename and corrects it if not. If the .dvd file does not exist, it is created.kRypt0n
Older translation for this English:Varmistaa, että ISO tiedostollasi on sitä vastaava .dvd tiedosto, jossa on oikea kerroksen vaihdos (layerbreak) ja että tiedostonimi on oikein. Mikäli tiedot eivät ole oikein, ne korjataan ja jos .dvd tiedosto puuttuu, se luodaan.kRypt0n
CheckForUpdatesTip"Check for updates" will check for updates to abgx360.dat, which contains things like the latest version available and the most current PFI/Video waves. Disabling this option is not recommended because you won't be notified when a new version of abgx360 is available and abgx360 might not be using the latest list of PFI/Video waves, among other important things.

The "Include the CSV" option will check for updates to GameNameLookup.csv, which is used to look up the full verbose game name entered in the online database. This isn't really necessary since abgx360 can retrieve the game name directly from the default.xex, but you may still find it useful when the Xex's game name is heavily abbreviated (developers can only use a maximum of 22 characters) or there's no title resource present, or maybe you're just checking SS/DMI files and would like to know which game they're from.
kRypt0n
Older translation for this English:”Tarkista päivitykset” tarkistaa päivitykset abgx360.dat tiedostolle, joka sisältää mm. tiedon mikä on uusin abgx360 versio ja mitkä ovat uusimmat PFI/Video aallot (waves). Tämän ominaisuuden poistaminen käytöstä ei ole suositeltavaa, koska et silloin saa tietää milloin uusi abgx360 versio on saatavilla eikä abgx360 voi ehkä käyttää esimerkiksi uusinta PFI/Video aaltojen listaa.
”Sisällytä CSV” ominaisuus tarkistaa päivitykset GameNameLookup.csv tiedostolle, jota käytetään täydellisen pelin nimen lukemiseen tietokannasta. Tämä ei ole kovin tarpeellinen, koska abgx360 lukee pelin nimen myös default.xex tiedostosta. Tosin tämä saattaa joissain tapauksissa osoittautua tarpeelliseksi. Esimerkiksi peleissä joissa pelin tekijät ovat joutuneet lyhentämään pelin nimeä (enimmäispituus on 22 merkkiä) tai he ovat jättäneet sen kokonaan kirjoittamatta tai haluat vain tarkistaa SS/DMI tiedostoja ja tietää mihin peliin ne kuuluvat.
kRypt0n
CheckGameCRCWhenNeededCheck Game Partition CRC when neededkRypt0n
CheckVideoPaddingCheck/Fix Video paddingkRypt0n
CheckVideoPaddingTipChecks that Video partitions are zero padded and pads them with zeros if not. This does not affect stealth and is most definitely a waste of time because whatever data is in the padding area is not even visible to the Xbox 360 host. So it doesn't matter if you enable this option or not, but you'll save some time if you leave it disabled. This should not be confused with the random padding check which is always performed on the game partition; that data IS visible to the Xbox 360 host and an ISO without random padding in the game partition will probably not even boot.kRypt0n
CSVUpdateInclude the CSVkRypt0n
DisplayFilesystemDisplay ISO FilesystemkRypt0n
GameCRCTipChecks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended unless you're one of those cheating douchebags who intentionally modifies game data.
Older English:Checks the game data CRC if a verified ini is found to make sure that your game data isn't corrupt. Disabling this option is not recommended. If you want the game CRC to be checked always, you should also enable the option "Check for AnyDVD style game data corruption", which will cause a game CRC check if nothing else did and will search for the obvious signs of AnyDVD style corruption. This is the only good reason why you'd want to check the game CRC always, but note that in order for other types of corruption to be detected (for example: single bit errors commonly caused by unstable CPU/RAM), a verified ini must be found.Tarkistaa, että pelisektorin CRC tarkistussumma vastaa kyseisen pelin varmennettua tarkistussummaa, jos sellainen on saatavilla. Tämän valinnan poistaminen käytöstä ei ole suositeltavaa. Jos tahdot, että pelin tarkistussumma lasketaan aina, laita valinta ”Tarkista AnyDVD-tyyppinen pelisektorin korruptoituminen” päälle. Se pakottaa pelin CRC tarkistussumman laskemisen, jos mikään muu ei sitä pyydä tekemään ja etsii selviä merkkejä AnyDVD-tyyppisestä korruptoitumisesta. Tämä on ainut hyvä syy minkä takia voisit haluta aina tarkistaa pelisektorin CRC tarkistussumman, mutta huomioi, että muiden virheiden löytämiseksi (esim. yhden bitin virheet jotka viallinen prosessori tai muisti voi aiheuttaa) pelin täytyy olla varmennettu.kRypt0n
HideSecretAchievementsHide secret oneskRypt0n
HighHighkRypt0n
LowLowkRypt0n
MediumMediumkRypt0n
OnlineUpdateCheck for updateskRypt0n
OptionsOptionskRypt0n
ProtectedOptionsImportant options protectedkRypt0n
RecurseSubdirsRecurse subdirectories when using Directory InputkRypt0n
ShowAchievementsShow AchievementskRypt0n
Older translation for this English:Näytä achievementitkRypt0n
Older translation for this English:Näytä AchievementitkRypt0n
ShowAvatarAwardsShow Avatar AwardskRypt0n
Older translation for this English:Näytä Avatar PalkinnotkRypt0n
StayOfflineDisable all online functions of abgx360
Older English:Disable all online functionsEstä kaikki yhteyden muodostuksetkRypt0n
StealthCheckCheck StealthkRypt0n
StealthCheckTipChecks that your game appears to have a valid SS (which is required for it to boot on ANY firmware) and appears to have valid stealth files which match the Xex.kRypt0n
UnprotectedOptionsImportant options unprotectedkRypt0n
UseColorsUse colorskRypt0n
VerbosityTextVerbosity Level:kRypt0n
Older translation for this English:Raportoinnin taso:kRypt0n
Older translation for this English:Verbositeetin taso:kRypt0n
VerifyVerify if Stealth passeskRypt0n
VerifyTipVerifies that your SS, stealth files and game data match a verified retail rip in the abgx360 online database. (Do not confuse this with the abgx.net database; that's just a database of scene releases and has nothing to do with verification.) In order for a rip to become verified in the abgx360 database there must be two different uploads from rips which match in every way except for the RawSS CRC (which changes almost every time you rip a disc due to angle deviation). Verification will fail if no one has uploaded rips which share your SS/DMI combination (which changes for discs pressed on different equipment and from different masters). It shouldn't worry you if verification fails on your own rip; in that case you should be fine as long as stealth passes, your system is stable and you don't have AnyDVD or a similar app installed. However, if you're checking someone else's rip that you don't fully trust then it's recommended to set AutoFix to Level 3 (Use recommended settings "For untrusted rips" under the AutoFix tab), and if verification fails, abgx360 will attempt to find a new set of verified stealth files that match your Xex (and automatically patch them if found).kRypt0n

GUI output panel

LabelEnglishFinnishTranslator
CLIWindowCLI WindowkRypt0n
Older translation for this English:KomentokehoteikkunakRypt0n
HTMLFileHTML FilekRypt0n
Older translation for this English:HTML TiedostokRypt0n
MaximizeMaximize itkRypt0n
OpenFileWhenDoneOpen file when donekRypt0n
ProgramOutputProgram OutputkRypt0n
SaveButtonToolTipChoose the file where program output will be savedkRypt0n
TerminalFontUse Terminal font characterskRypt0n
Older translation for this English:Käytä Terminal fonttiakRypt0n
Older translation for this English:Käytä terminaalin merkistöäkRypt0n
TextFileText FilekRypt0n

GUI quickstart tab

LabelEnglishFinnishTranslator
QuickstartQuickstartkRypt0n

GUI rebuilding tab

LabelEnglishFinnishTranslator
ChooseTheMethodChoose the method for rebuilding an ISO if it's missing space for a video partition.kRypt0n
KeepOriginalISODon't delete the original ISO after rebuildingkRypt0n
NoRebuildDon't rebuildkRypt0n
RebuildDefaultDefault MethodkRypt0n
RebuildDefaultTipRequires 7 to 7.5 GB free space on the partition your ISO is located.kRypt0n
RebuildingRebuildingkRypt0n
RebuildLowSpaceLow Disk Space MethodkRypt0n
RebuildLowSpaceTipOnly requires 253 MB free space but will corrupt your ISO if it fails during the rebuilding process.kRypt0n